สายคล้องซอง

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80

สายคล้องไม่สกรีน
-สายคล้องไม่สกรีนด้วย
-สายขนาด 10 มม.คล้องซองใส 6×9 วม.
-ล็อคเหล็ก

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *